נדחתה בקשתו של הנאמן למימוש דירת בני הזוג (פשר (ת"א) 2071-02 אופיר פדר נ' לב הגליל שות')

המשרד ייצג את הזוג שכטר בהצלחה רבה בהליך בו דחה בית המשפט את בקשתו של נאמן למימוש דירתם של הזוג במסגרת הליכי פשיטת רגל. עוד נקבע כי בנסיבות המקרה תישא קופת פשיטת הרגל בהוצאות הזוג שכטר ובשכר טרחת עו"ד.

 

 

 (ת"א) 2071/02 פשר (ת"א) 2071-02  אופיר פדר נ' לב הגליל שות'

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

פש"ר 2071-02 נציגות בית לב הגליל נ' רוזנברג ואח'

בקשה מס' 7

בפני כב' השופטת ורדה אלשיך – סגנית נשיאה

מבקש עו"ד אופיר פדר

בתפקידו כמנהל מיוחד לנכסי החייב דב רוזנברג

נגד

משיבים 1. לב הגליל שות'

ע"י ב"כ עו"ד חיים גבעתי

2. יאיר ודליה כרובי

ע"י ב"כ עו"ד רונן אהרוני

3. אברהם ומרים שכטר

ע"י ב"כ עו"ד אלי פיטרו ואח'

4. יהודה זבולון

5.  דב רוזנברג

6. לשכת רישום מקרקעין נצרת

7. מנהל מקרקעי ישראל – מחוז צפון

8. כונס הנכסים הרשמי – מחוז ת"א

ע"י ב"כ עו"ד שמרית מלמן

החלטה

ורדה אלשיך ה 54678313

עיינתי בבקשה ובצרופותיה ועולה הרושם כי הנאמן וכונס הנכסים הרשמי מבקשים ליתן פרשנות מרחיבה מדי לאמירות שנאמרו בהחלטת הביניים בעניין הזוג שכטר. אכן, אין ספק כי הבאת אסמכתאות נוספות בידי הזוג שכטר עשויה הייתה להואיל להם בבירור המחלוקת אולם אין בכך כדי להפוך את סדרי הדין ואת דיני הראיות. זאת כאשר "בשורה התחתונה" הנאמן הוא זה שמבקש

להוציא מידי הזוג שכטר דירה הרשומה במרשם הרלוונטי על שמם ואשר למעט תקופה כלשהי לפני שנים מספר, החזקה בה לא הייתה בידי החייב. אף אם אצטרף לתהייתו של הנאמן בעניין פער הזמנים בתגובת המשיבים הרי אין ספק כי החזקה שבה לידיהם ולא בכדי הם מצרפים מסמך המעיד על תיקונים שעשו בדירה בדיעבד ועל חשבונם לאחר השבת החזקה.

במצב דברים זה הרי שהתשלום היחיד שאין מחלוקת כי החייב ביצע על חשבון רכישת הדירה הינו סך של עשרת אלפים דולר ששולמו במעמד כריתת החוזה. עניין לנו בתשלום אחד מתוך שלושה תשלומים המהווה אחוז קטן ומתחת לרבע מסך התמורה. במלוא הכבוד להלכות בדבר זכויות שביושר שקנה רוכש מקרקעין הרי לא למצבים כאלה ולא לתחרות זכויות כזו כוונו אותן הלכות . כל עוד לא עלה בידי הנאמן ליתן ראיה ממשית לביצוע התשלומים הנוספים ובעיקר התשלום השלישי המהווה את עיקר התמורה ספק גדול אם ניתן לגרוס כי החייב רכש זכות ביושר או זכות כלשהי בדירה וזאת "בנזיד עדשים" .

לשון אחר, צודקים הזוג שכטר בטענתם כי ברירת המחדל במצב שכזה הינו כי דווקא הנאמן אשר נכנס הלכה למעשה לנעלי החייב הוא זה שלכל היותר נושה בהם בסך התשלום הראשוני ששולם .זאת, כאשר הטוען היפכו של דבר עליו נטל הראיה וזאת נוכח השילוב בין התנהלות החייב באורח כללי והעובדה כי החזקה לא הועברה ואף אם ניתן לחייב בעבר לעשות שימוש בדירה לצרכיו העסקיים הרי שהחזקה שבה זה מכבר לבעליה המקוריים על שמם הדירה אף רשומה עד עצם היום הזה.

אין צורך להכביר מילים אודות חשיבות של הרישום בדיני מקרקעין כמו גם על העובדה כי לטובת החייב לא רשומה כנראה הערת אזהרה או ננקט מהלך דומה המחזק את תביעתו ולמעשה את תביעת הנאמן לדירה.

5129371

54678313 סוף דבר, אומנם יש לשבח את הנאמן המבקש למצות את מצבת נכסי החייב ולמקסם את ההחזר לנושים, אולם אין בכך בכדי להתיר הפיכה של דיני הראיות באשר המוציא מחברו עליו הראיה. בנסיבות המקרה ראוי היה כי הנאמן ימציא ראיות פוזיטיביות לביצוע התשלומים הנוספים ואם אין, ספק גדול בעייני אם יכול הוא לממש את הדירה נשוא המחלוקת. אי לכך, בקשת הנאמן כנגד המשיבים 3 נדחית בנוסחה זה. בנסיבות המקרה תישא קופת פשיטת הרגל בהוצאות הזוג שכטר ובשכר טרחת עו"ד בסך 7,500 ₪ שיישאו הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום,  כ"ט תמוז תשע"ב, 19 יולי 2012, בהעדר הצדדים.