חברת גטר הגישה תביעה ונאלצה לשלם פיצויים (תא"מ 7509-01-11 גטר אפקס בע"מ ואח' נ' אומגה בתים חכמים מיגון ותקשורת בע"מ)

משרדנו ייצג את חברת אומגה בתים חכמים בתביעה שהוגשה נגדה ובתביעה שכנגד. נטען, כי אומגה לא שילמה לתובעת עבור ציוד שרכשה ממנה, אומגה מנגד, לא הכחישה את אי פירעון החוב אך העלתה טענה כי הציוד שרכשה היה פגום ובשל כך נגרמו לה נזקים. בית המשפט קבע כי נגרמו לחברת אומגה נזקים ממוניים ולא ממוניים ולפיכך פסק לה פיצויים. בנוסף, פסק כנגד התובעת לשלם לאומגה את הוצאות המשפט ובמלוא האגרה ששולמה בגין התביעה שכנגד.

 

 

בית משפט השלום בתל אביב – יפו

תא"מ 7509-01-11 גטר אפקס בע"מ ואח' נ' אומגה בתים חכמים מיגון ותקשורת בע"מ

בפני

כב' השופט  רונן אילן

תובעת (נתבעת שכנגד)

גטר אפקס בע"מ

נגד

נתבעת (תובעת שכנגד)

אומגה בתים חכמים מיגון ותקשורת בע"מ

פסק דין

בפני תביעה ותביעה שכנגד אז התבררו בסדר דין מהיר.

ברקע התביעות ציוד שרכשה הנתבעת מהתובעת ואשר בגינו לא שילמה בטענה לפגמים שהסבו לה נזקים.

 • התובעת (הנתבעת שכנגד) הינה חברה פרטית העוסקת במכירת ציוד תקשורת וכבלים. הנתבעת (התובעת שכנגד) הינה חברה פרטית אשר עוסקת בהתקנת מערכות אזעקה ובמתן שירותים למערכות אלה.

 • במסגרת פעילותה הזמינה הנתבעת מהתובעת כבלים המיועדים לשימוש בהתקנת מערכות אזעקה. כך, בין היתר, הזמינה הנתבעת מהתובעת במהלך 2009 כבלים וספקי כוח בסך של (כולל מע"מ) 4,865 ₪. אין מחלוקת כי המוצרים הללו סופקו לנתבעת ושימשו אותה לצורך מתן השירות ללקוחותיה.

 • מספר חודשים לאחר רכישת המוצרים הללו מהתובעת, בשלהי 2009, החלה  הנתבעת לקבל תלונות מלקוחותיה על תקלות שונות במערכות אשר התקינה. בעקבות בדיקות אשר עשתה הנתבעת, הגיעה הנתבעת למסקנה כי מקור התקלות בכבלים אשר רכשה מהתובעת וככל הנראה היו פגומים.

 • ביום 05.01.10, פנתה הנתבעת לתובעת בכתב וטענה שעקב תקלות בכבלים היא נאלצה לבצע תיקונים והחלפות של כבלים אצל לקוחותיה ונגרמו לה נזקים כבדים. הנתבעת לא פרעה את החשבוניות אשר הוציאה לה התובעת, ובמהלך החודשים שלאחר מכן החליפו הצדדים מכתבים וניהלו שיחות כאשר הנתבעת טוענת שעל התובעת לשלם לה פיצויים על נזקיה.

הצדדים לא הגיעו לכדי הסדר וביום 04.01.11, פנתה התובעת לבית המשפט.

 • לטענת התובעת סופקו על ידה לנתבעת מוצרים שונים, כנגד אספקה זו הוצאו לנתבעת חשבוניות הכוללות 4 חשבוניות בסכום כולל של 4,865.04 ₪ אולם הנתבעת לא פרעה את החשבוניות ללא הצדקה. התובעת עותרת לפיכך לחיוב הנתבעת בתשלום סך של 4,865.04 ₪.

 • טענת הנתבעת, אכן סופקו ע"י התובעת המוצרים כעולה מהחשבוניות שצרפה התובעת ואכן החשבוניות הללו לא נפרעו, אולם זאת בשל הנזקים שנגרמו לנתבעת עקב התקלות בכבלים שרכשה מהתובעת.

לפי גרסת הנתבעת, זמן קצר לאחר שהותקנו על ידה כבלים אותם רכשה מהתובעת, היא החלה לקבל תלונות על תקלות בהיקף גדול, ובדיקה שעשתה העלתה כי מקור התקלות ליקויים בכבלים אשר רכשה מהתובעת. עקב תקלות אלו, טוענת הנתבעת, היא נאלצה לפעול להחלפת הכבלים הפגומים אצל לקוחותיה ולהוציא בגין זאת הוצאות רבות. התובעת עצמה, כך טוענת הנתבעת, הכירה בפגמים הללו ואף הודתה כי היו אלה כבלים פגומים. הנתבעת שכנגד סוכמת את נזקיה ובמסגרת התביעה שכנגד עותרת לחיוב התובעת בתשלום סך של 85,589 ₪.

 • הנתבעת תמכה את גרסתה בתצהירו של מר עודד אפרים, בעלים ומנהל של הנתבעת. התובעת מצדה לא הציגה כל תצהיר או עדות לתמיכה בגרסתה ובמהלך הדיון הודיעה כי היא מוותרת על עדותו של עד שזומן מטעמה. בדיון אשר התקיים בפני היום, נחקר המצהיר מטעם הנתבעת ובתום הדיון סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה.

 • כאמור לעיל, לא מכחישה הנתבעת כי רכשה מהתובעת את המוצרים אשר פורטו בחשבוניות שמצורפות לכתב התביעה. הנתבעת אף איננה טוענת דבר לגבי תוכן החשבוניות הללו, או שהחשבוניות אינן משקפות את המחיר שהיא התחייבה לשלם. לפיכך, למעשה, מודה הנתבעת בחבותה לשלם את סכום התביעה על פי כתב התביעה שהגישה  התובעת, אך מוסיפה וטוענת טענת קיזוז, זו הטענה עליה מתבססת התביעה שכנגד. ראוי אף לציין כי טרוניות הנתבעת מתייחסות לליקויים בכבלים בעוד שהחשבוניות נשוא התביעה כוללות גם מוצרים נוספים כגון ספקי כוח, לגביהם אין כל טענה. לפיכך, אין כל הצדקה שלא לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת בסכום התביעה.

 • עם זאת, במסגרת התביעה שכנגד עותרת  הנתבעת לחיוב התובעת בפיצויים על נזקיה, לרבות קיזוז נזקים אלו מכל סכום שהיא חבה לתובעת.

לפי גרסת הנתבעת התגלו פגמים בכבלים אשר רכשה מהתובעת. אומנם, הנתבעת לא תמכה את גרסתה בחוות דעת מומחה, אולם מהראיות אשר הציגה הנתבעת מסתבר כי ביום 17.06.10 נערכה שיחה בין סוכן של התובעת בשם דורון, לבין מנהל הנתבעת, מר עודד אפרים, ובמהלך אותה שיחה נדונו טענות הנתבעת. אותה שיחה הוקלטה ותמלילה צורף לתצהיר מנהל הנתבעת. מעיון באותו תמליל מסתבר כי נציג התובעת מודה בפה מלא כי התובעת אכן הייתה מודעת לכך שנתגלו תקלות בכבלים אשר מכרה לנתבעת. כך, למשל, בעמ' 2 לתמליל, מאשר נציג התובעת כי נתגלתה בעיה בכבלים, כי לקוחות נוספים של התובעת התלוננו על כך, כי התובעת חדלה מלשווק הכבלים הללו, ובהמשך גם מדובר על זיכוי שיינתן לנתבעת. כך מסתבר כי התובעת למעשה הודתה בטענות הנתבעת בדבר קיומם של פגמים. כאשר מתווספת לכך העובדה שניתנו לתובעת ארכות למכביר לבחון את הכבלים ולהגיש חוות דעת מטעמה, ובמידת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, הוכיחה הנתבעת את טענת והסתבר שאכן התובעת מכרה לנתבעת כבלים פגומים.

 • נוכח זאת, יש לבחון אם הוכיחה הנתבעת כי עקב אותם כבלים פגומים נגרמו לה הנזקים להם היא טוענת. להלן יבחנו ראשי הנזק להם טענה הנתבעת:

 • לטענת הנתבעת, היא נאלצה לשלם סך של 10,672 ₪ לקבלני משנה כדי שאלו יחליפו את הכבלים הפגומים. הנתבעת תמכה טענה זו בחשבוניות אשר צורפו לתצהיר הנתבעת כנספח ו'. מעיון בחשבוניות אלו מסתבר כי חלק מסעיפי התשלום בחשבוניות אכן מתייחס להחלפת כבלים אך חלקן לא מתייחס כלל להחלפת כבלים אלא לעניינים אחרים דוגמת התקנת יחידות אינטרקום וקריאות שירות. ביחס להחלפת כבלים פגומים, לאחר שסיכמתי את הסכומים הנקובים בחשבוניות מסתבר כי נגרם לנתבעת נזק בסך כולל של 10,208 ₪ (כולל מע"מ).

 •  לטענת הנתבעת נגרם לה נזק בסך 2,817 ₪ בגין רכישת כבלים מהתובעת, כאשר כוונתה לכבלים אשר רכשה ועבורם כבר שילמה. טענה זו מתבססת על ההנחה שכל כבל שנרכש מהתובעת היה פגום והוחלף, אולם לא הובאה ראיה שלפיה כל הכבלים אשר נרכשו מהתובעת היו לקויים ולכן אינני מוצא הצדקה לחיוב התובעת בהשבת הכספים אשר שילמו לה בגין עסקאות קודמות.

 • לטענת הנתבעת נגרם לה נזק בסך של 10,000 ₪ בגין שעות עבודה שהושקעו לטיפול בתקלות. אף שמדובר בהערכה בלבד, הרי שגם הערכה ניתן לבסס בפרטים רבים יותר מאלו אשר ציינה הנתבעת. הנתבעת טוענת להשקעת 3,000 ₪ בשעות עבודה של מנהל הנתבעת אולם איננה מפרטת כלל מתי והיכן הושקעו השעות וכיצד נעשה החישוב. הנתבעת טוענת לנזק בסך של 7,000 ₪ בגין שעות עבודה עתידיות אולם התצהיר נערך באוקטובר 2011, מאז חלפו למעלה משנתיים, ואין להבין מדוע לא טרחה הנתבעת להוסיף ולפרט אם אכן הושקעו אותן שעות לאחר מכן. כעיקרון אף שלבית המשפט יש שיקול דעת לפסוק במקרים מתאימים פיצוי על דרך האומדן לא כך יעשה מקום שהנזק בר הוכחה ובמקרה זה ניתן היה בנקל להביא פרטים נוספים כדי להוכיח את ראשי הנזק הללו אך אלו לא הובאו.

 • לטענת הנתבעת נגרם לה נזק בסך של 2,100 ₪ בגין רכישת כבלים נוספים אולם גם בעניין זה לא צורפו חשבוניות, לא הובאו פרטים, ולפיכך לא עמדה הנתבעת בנטל הוכחת הטענה.

 • ולבסוף טוענת הנתבעת לנזק בסך של 60,000 ₪, בגין פגיעה במוניטין שלה, בשמה הטוב ובתדמיתה. בהתאם לסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970 מוסמך בית המשפט ליתן פיצוי על נזק שאיננו ממוני, נזק אשר לעיתים מכונה עוגמת נפש. אין לי ספק כי הצורך שנכפה על  הנתבעת להשקיע משאבים בתיקון תקלות עקב הכבלים הפגומים, הסב לה עוגמת נפש ובזבוז זמן. מאידך, מכאן ועד הכרעה בדבר פגיעה במוניטין רב המרחק. לצורך ביסוס טענה בדבר פגיעה במוניטין שומה היה על הנתבעת להציג פרטים נוספים, דוחות כספיים, אשר יצביעו על ירידה בהכנסות, או אי-עליה בהכנסות, אולי חוו"ד מומחה וכיוצ"ב. הנתבעת לא עשתה דבר מכך, ובטענה כוללנית, של פגיעה במוניטין אין די. בהתחשב בכך שהנתבעת ודאי עמדה בסיטואציה לא נעימה של תלונות מצד לקוחות, אני אומד אפוא את הנזק הלא ממוני שנגרם לנתבעת בסך של 10,000 ₪.

 • לסיכום, נמצא כי עקב מחדלי התובעת נגרמו לנתבעת נזקים בסך כולל של 22,208 ₪ כאשר מסכום זה יש להפחית את סכום החוב לתובעת בסך של 4,865.04 ₪.

אשר על כן, אני מחייב את התובעת, גטר אפקס בע"מ, לשלם לנתבעת,  אומגה בתים חכמים מיגון ותקשורת בע"מ סך של 17,343 ₪ בצירוף הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה שכנגד.

בירור תביעה זו, נמשך כמעט 3 שנים והיה כרוך בהתעסקות מיותרת ובקשות מקדמיות שונות כפי שבא הדבר לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון, למשל בדיון מיום 19.12.11. בהתחשב בכך, אני מחייב את התובעת לשאת בהוצאות הנתבעת בגין תביעה זו בסך של 10,000 ₪ וכן גם לשאת במלוא האגרה אשר שילמה הנתבעת בגין התביעה שכנגד.

ניתן היום,  כ"ט כסלו תשע"ד, 02 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

5129371

54678313

רונן אילן 54678313

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה