​משרדנו אחראי, בין היתר לפסק דינו המהפכני והתקדימי של ביהמ"ש המחוזי ההופך את הלכת גויסקי שניתנה לפני שנים רבות על-ידי ביהמ"ש העליון