משרדנו ייצג את חברת אלקומפ פתרונות מחשוב בתביעתה נגד בנק אוצר החייל שביטל לה מסגרת אשראי ללא הודעה מוקדמת ובכך גרם לנזקים קשים