פס"ד תקדימי במחוזי: נאסר על בנק לממש שיקים סחירים, מפני שידע על מצבו הכלכלי הקשה של לקוחות