"חוק זכויות יוצרים החדש, מה נשתנה חוק זה מהדין הקיים?"